Dragon 2005

Międzywydziałowy Klub Szachowy Uniwersytetu w Białymstoku